Dobrodošli na našu oficijelnu prezentaciju.                     MK GROUP - ZRELI ZA BUDUĆNOST

Trgovina

TRGOVANJE ROBAMA
Pored proizvodnje i prodaje stočne hrane, MAXIPROTEIN ima u ponudi i sledeće robe:

• Mineralna đubriva,
• Semensku robu,
• Zaštitna sredstva,
• Kukuruz,
• Ječam,
• Sojinu sačmu,
• Sojin griz,
• Suncokretovu sačmu,
• Pšenično i kukuruzno stočno brašno,
• Repin rezanac
Maloprodajni objekti
1. Prodavnica br.1 FABRIKA-Visibabska bb Požega ,031-3816 381
2. Prodavnicabr.2 Robna kuća –Vojvode Mišića 62 Požega, 064-8414785
3. Prodavnica br.3 Užice-Omladinska 34 , 064-8414783
4. Prodavnica br.4 Bajina Bašta-Vojvode Mišića 18,064-8714331
5. Prodavnica br.5 Kremna-Kremna bb,064-8714332
6. Prodavnica br.6 Preljina –Ibarski bb,064-8714333
7. Prodavnica br.7 Kosjerić-Nikole Tesle 15,064-8714334
8. Prodavnica br.8 Nova Varoš-Svetog Save 21, 064-8714336
9. Prodavnica br.9 Gornji Milanovac-Železnička 6/71,064-8714335
10. Prodavnica br.10 Topola –Bul.Vožda Karađorđa 108,064-8061301
11. Prodavnica br.11 Prijepolje - Sarajevska br.1,064-8061302
12. Prodavnica br.12 Ljubovija - Svetosavska br.6,064-8061303
13. Prodavnica br.13 Kraljevo - Ul.7 sekretara SKOJA br.2,064-8061304
 

 © FSH MAXIPROTEIN Požega 2011.