Dobrodošli na našu oficijelnu prezentaciju.                     MK GROUP - ZRELI ZA BUDUĆNOST

PS – 40 Dopunska smeša za tov pilića

PS – 40

 

Dopunska smeša za tov pilića

 

Sirovinski sastav : Zrnasta hraniva, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije alkohola i vrenja, proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera, proiz-vodi industrije ulja, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralni premiks.


Hemijski sastav:

 

Proteini (%) , najmanje

40

Gvožđe (Mg/kg), najmanje

120

Vlaga (%) , najviše

13

Bakar (%), najmanje

24

Celuloza (%), najviše

8

Jod (Mg/kg), najmanje

2.4

Pepeo (%), najviše

16

Selen (Mg/kg), najmanje

0.4

Kalcijum (%)

2.8 – 3.0

Vitamin A (IJ/kg), najmanje

35.000

Fosfor (%),

1.7 – 1.9

Vitamin D3 (IJ/kg), najmanje

6.000

Fosfor iskoristivi (%), najmanje

1.0

Vitamin E (Mg/kg), najmanje

90

Natrijum (%)

0.45 – 0.70

Vitamin B2 (Mg/kg), najmanje

20

Mangan (Mg/kg), najmanje

240

Lizin (%), najmanje

2.5

Cink (Mg/kg), najmanje

150

Metionin + Cistin (%), najmanje

1.5

 

Naziv upotrebljenih dodataka:
Antioksidans (BHT) E 321, Min A Zel i kokcidiostatik (Salinomicin – natrijum 120 g/kg) E 766

Način upotrebe:
Da bi se dobila potpuna smeša za tov pilića, mešati sa kukuruzom u sledećem odnosu: 

 

/

Smeša sa 22% proteina

Smeša sa 19% proteina

Smeša sa 17% proteina

PS - 40

45 %

35 %

30 %

Kukuruz

55 %

65 %

70 %


Način čuvanja:
Na suvom, hladnom i mračnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja!

 

 

MAXIPROTEIN je uveo i primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000:2005
Bez proteina animalnog porekla

 

 © FSH MAXIPROTEIN Požega 2011.