Dobrodošli na našu oficijelnu prezentaciju.                     MK GROUP - ZRELI ZA BUDUĆNOST

P – 4 Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum do 2% nosivosti

P – 4

 

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum

 

do 2% nosivosti

 

Sirovinski sastav : Zrnasta hraniva, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije alkohola i vrenja, proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera, proiz-vodi industrije ulja, sušeni biljni proizvodi, aminokiseline, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralni premiks.

 

Hemijski sastav:

 

Proteini (%) , najmanje

16,8

Gvožđe (Mg/kg), najmanje

60

Vlaga (%) , najviše

13,5

Bakar (Mg/kg), najmanje

6

Celuloza (%), najviše

7

Jod (Mg/kg), najmanje

1

Pepeo (%), najviše

11

Selen (Mg/kg), najmanje

0,25

Kalcijum (%)

2,2 – 2,3

Vitamin A (IJ/kg), najmanje

10000

Fosfor (%)

0,7 – 0,9

Vitamin D3 (IJ/kg), najmanje

2000

Fosfor iskoristivi (%), najmanje

0,42

Vitamin E (Mg/kg), najmanje

25

Natrijum (%), najmanje

0,16

Metabolička energija (MJ/kg)

11,5

Mangan (Mg/kg), najmanje

60

Lizin (%), najmanje

0,8

Cink (Mg/kg), najmanje

60

Metionin + cistin (%), najmanje

0,67

 

Naziv upotrebljenih dodataka:
Antioksidans (BHT) E 321, Min A Zel i Kataksantin E 161g

Način čuvanja:
Na suvom, hladnom i mračnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja!

 

Urađeno po proizvođečkoj specifikaciji br.: MP – SGP - 047

 

MAXIPROTEIN je uveo i primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000:2005
Bez proteina animalnog porekla

 

 © FSH MAXIPROTEIN Požega 2011.