Dobrodošli na našu oficijelnu prezentaciju.                     MK GROUP - ZRELI ZA BUDUĆNOST

P – 2 Potpuna smeša za piliće za priplod II

P – 2

 

Potpuna smeša za piliće za priplod II

 

Sirovinski sastav : Zrnasta hraniva, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije alkohola i vrenja, proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera, proiz-vodi industrije ulja, sušeni biljni proizvodi, aminokiseline, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralni premiks.


Hemijski sastav:

 

Proteini (%) , najmanje

17

Bakar (Mg/kg), najmanje

8

Vlaga (%) , najviše

13,5

Jod (Mg/kg), najmanje

0,5

Celuloza (%), najviše

6

Selen (Mg/kg), najmanje

0,15

Pepeo (%), najviše

8

Vitamin A (IJ/kg), najmanje

10000

Kalcijum (%)

0,9 – 1,1

Vitamin D3 (IJ/kg), najmanje

1500

Fosfor (%)

0,6 – 0,8

Vitamin E (Mg/kg), najmanje

10

Fosfor iskoristivi (%), najmanje

0,35

Vitamin B2 (Mg/kg), najmanje

4

Natrijum (%)

0,15-0,20

Metabolička energija (MJ/kg)

11,5

Mangan (Mg/kg), najmanje

80

Lizin (%), najmanje

0,75

Cink (Mg/kg), najmanje

50

Metionin + cistin (%), najmanje

0,6

Gvožđe (Mg/kg), najmanje

30

 

 

 

Naziv upotrebljenih dodataka:
Antioksidans (BHT) E 321, Min A Zel i kokcidiostatik (Salinomicin – natrijum 120 g/kg) E 766 

Način upotrebe:
Smeša se daje po volji uz dovoljne količine sveže vode za piće.

Način čuvanja:
Na suvom, hladnom i mračnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja!

 

 

MAXIPROTEIN je uveo i primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000:2005
Bez proteina animalnog porekla

 

 © FSH MAXIPROTEIN Požega 2011.